Čergar (Vojvođanski Romski, Šijački)

Novi Zavet E Lukašći Bahtali Nevimata Tekst Luka 1 Luka 2 Luka 3 Luka 4 Luka 5 Luka 6 Luka 7 Luka 8 Luka 9 Luka 10 Luka 11 Luka 12 Luka 13 Luka 14 Luka 15 Audio Video bez muzike Video sa muzikom Bibliske paramiče pale savorende Tekst (sa slikama) 1. Stvoripe 2. O bezahNastavite čitati „Čergar (Vojvođanski Romski, Šijački)“