Gurbet: Biblijsko paramiča savorenđe

Lačho lafi taro Luka

Biblijsko paramiča savorenđe

Gurbet: Lačho lafi taro Luka

Lačho lafi taro Luka

Biblijsko paramiča savorenđe

Bajaš (Rumunski, Arđilan): Puvešč dăm Biblijă păntru toc (video sa muzikom)

Puvešč dăm Biblijă păntru toc

Video (sa muzikom)

1. Puvešči: Stvaralala
Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 1–2
2. Puvešči: Grehu vinji pă pămănt
Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 3
3. Puvešči: Poplavă
Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 6–8
4. Puvešči: Savezu alu Dimizov ku Abraham
Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 11–15
5. Puvešči: Fišjoru dă igirală
Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 16–22
6. Puvešči: Dimizov bagă sama dă Izak
Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 24,1–25,26
7. Puvešči: Dimizov blagoslovulešči pă Jakov
Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 25,27–33,20
8. Puvešči: Dimizov spasalešči pă Josip šă pă familije alu
Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 37–50
9. Puvešči: Dimizov čamă pă Mojsije
Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 1–4
10. Puvešči: Zešji kugur
Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 5–10
11. Puvešči: Pasha
Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 11,1–12,32
12. Puvešči: Jišala
Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 12,33–15,21
13. Puvešči: Savezu alu Dimizov ku Izrael
Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 19–34
14. Puvešči: Lutulala păm pustinjă
Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 16–17; Brojurlje 10–14; 20; 27; Ponovljeni zakon 34
15. Puvešči: Pămăntu Igirit
Puvešči dăm Biblijă dăm: Jošua 1–24
16. Puvešči: Spasitelji
Puvešči dăm Biblijă dăm: Kenvijă dă Suci 1–3; 6–8
17. Puvešči: Savezu alu Dimizov ku David
Puvešči dăm Biblijă dăm: 1. Kenvija alu Samuel 10; 15–19; 24; 31; 2. Kenvija alu Samuel 5; 7; 11–12
18. Puvešči: Ămpărcătă Kraljevstva
Puvešči dăm Biblijă dăm: 1. Kenvija alu Kraljur 1–6; 11–12
19. Puvešči: Proroci
Puvešči dăm Biblijă dăm: 1. Kraljurlje 16–18; 2. Kraljurlje 5; Jeremija 38
20. Puvešči: Mănala afară šă Ănturšjala
Puvešči dăm Biblijă dăm: 2. Kraljur 17; 24–25; 2. Ljetopisi 36; Ezra 1–10; Nehemija 1–13
21. Puvešči: Dimizov igirešći alu Mesija
Puvešči dăm Biblijă dăm: Stvaralala 3,15; 12,1–3; Ponovljeni Zakon 18,15; 2. Samuel 7; Jeremija 31; Izaija 59,16; Daniel 7; Malahija 4,5; Izaija 7,14; Miha 5,2; Izaija 9,1–7; 35,3–5; 61; 53; Psalmi 22,18; 35,19; 69,4; 41,9; Zaharija 11,12–13; Izaija 50,6; Psalmi 16,10–11
22. Puvešči: Kum su avut Ivan
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Luka 1
23. Puvešči: Kum su avut Isus
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 1; Evanđelje dă pă Luka 2
24. Puvešči: Ivan bučază pă Isus
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 3; Evanđelje dă pă Marko 1,9–11; Evanđelje dă pă Luka 3,1–23
25. Puvešči: Sotona ănšjărka pă Isus
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 4,1–11; Evanđelje dă pă Marko 1,12–13; Evanđelje dă pă Luka 4,1–13
26. Puvešči: Isus să apukă ku služba aluj
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 4,12–25; Evanđelje dă pă Marko 1,14–15, 35–39; 3,13–21; Evanđelje dă pă Luka 4,14–30, 38–44
27. Puvešči: Puvešče dă bun Samaritanac
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Luka 10,25–37
28. Puvešči: Găzdak tănăr vladar
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 19,16–30; Evanđelje dă pă Marko 10,17–31; Evanđelje dă pă Luka 18,18–30
29. Puvešči: Puvešče dă sluga făr dă milă
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 18,21–35
30. Puvešči: Isus rănješći pet hiljada dă lumi
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 14,13–21; Evanđelje dă pă Marko 6,31–44; Evanđelje dă pă Luka 9,10–17; Evanđelje dă pă Ivan 6,5–15
31. Puvešči: Isus umblă pă apă
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 14,22–33; Evanđelje dă pă Marko 6,45–52; Evanđelje dă pă Ivan 6,16–21
32. Puvešči: Isus ozdravalešči pă om ku demon šă pă mujeri bičagă
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 8,28–34; 9,20–22; Evanđelje dă pă Marko 5,1–20; 5,24b–34; Evanđelje dă pă Luka 8,26–39; 8,42b–48
33. Puvešči: Puvešče dă om šje samănă
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 13,1–8, 18–23; Evanđelje dă pă Marko 4,1–8, 13–20; Evanđelje dă pă Luka 8,4–15
34. Puvešči: Isus ănvacă alčilje puvešč
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 13,31–33, 44–46; Evanđelje dă pă Marko 4,30–32; Evanđelje dă pă Luka 13,18–21; 18,9–14
35. Puvešči: Puvešče da Tată milos
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Luka 15,11–32
36. Puvešči: Ščimbala
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 17,1–9; Evanđelje dă pă Marko 9,2–8; Evanđelje dă pă Luka 9,28–36
37. Puvešči: Isus skula pă Lazar dăm morc
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Ivan 11,1–46
38. Puvešči: Isus ăj dat afară
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 26,14–56; Evanđelje dă pă Marko 14,10–50; Evanđelje dă pă Luka 22,1–53; Evanđelje dă pă Ivan 12,6; 18,1–11
39. Puvešči: Isus ăj pus pă sud
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 26,57–27,26; Evanđelje dă pă Marko 14,53–15,15; Evanđelje dă pă Luka 22,54–23,25; Evanđelje dă pă Ivan 18,12–19,16
40. Puvešči: Isus ăj pă Krušji
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 27,27–61; Evanđelje dă pă Marko 15,16–47; Evanđelje dă pă Luka 23,26–56; Evanđelje dă pă Ivan 19,17–42
41. Puvešči: Dimizov ăl skolă pă Isus dăm morc
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 27,62–28,15; Evanđelje dă pă Marko 16,1–11; Evanđelje dă pă Luka 24,1–12; Evanđelje dă pă Ivan 20,1–18
42. Puvešči: Isus să ăntoršji ăm Nor
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 28,16–20; Evanđelje dă pă Marko 16,12–20; Evanđelje dă pă Luka 24,13–53; Evanđelje dă pă Ivan 20,19–23; Djelurlje alu Apostol 1,1–11
43. Puvešči: Kum u vinjit Biserika
Puvešči dăm Biblijă dăm: Djelurlje alu Apostol 2
44. Puvešči: Petar ša Ivan iscjelile pă kuldužu
Puvešči dăm Biblijă dăm: Djelurlje alu Apostol 3,1–4,22
45. Puvešči: Stjepan šă Filip
Puvešči dăm Biblijă dăm: Djelurlje alu Apostol 6,8–8,5; 8,26–40
46. Puvešči: Pavao su apukat să fijă Kršćanin
Puvešči dăm Biblijă dăm: Djelurlje alu Apostol 8,3; 9,1–31; 11,19–26; 13,1–3
47. Puvešči: Pavao šă Sila ăm Filipima
Puvešči dăm Biblijă dăm: Djelurlje alu Apostol 16,11–40
48. Puvešči: Isus ăj Mesija
Puvešči dăm Biblijă dăm: Stvaralala 1–3, 6, 14, 22; Jišala 12, 20; 2. Samuel 7; Poslanica alu Hebreji 3,1–6, 4,14–5,10, 7,1–8,13, 9,11–10,18; Otkrivenje 21
49. Puvešči: Novi savez alu Dimizov
Puvešči dăm Biblijă dăm: Poslanica alu Rimljani 3,21–26, 5,1–11; Evanđelje dă pă Ivan 3,16; Evanđelje dă pă Marko 16,16; Poslanica alu Kološani 1,13–14; 2. Poslanica alu Korinčani 5,17–21; 1. Poslanica alu Ivan 1,5–10
50. Puvešči: Isus să ăntoršji
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 24,14; 28,18; Evanđelje dă pă Ivan 15,20, 16,33; Otkrivenje 2,10; Evanđelje dă pă Matej 13,24–30, 36–42; 1. Poslanica alu Solunjani 4,13–5,11; Poslanica alu Jakov 1,12; Evanđelje dă pă Matej 22,13; Otkrivenje 20,10, 21,1–22,21

Bajaš (Rumunski, Arđilan): Puvešč dăm Biblijă păntru toc (video)

Puvešč dăm Biblijă păntru toc

Video

1. Puvešči: Stvaralala
Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 1–2
2. Puvešči: Grehu vinji pă pămănt
Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 3
3. Puvešči: Poplavă
Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 6–8
4. Puvešči: Savezu alu Dimizov ku Abraham
Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 11–15
5. Puvešči: Fišjoru dă igirală
Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 16–22
6. Puvešči: Dimizov bagă sama dă Izak
Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 24,1–25,26
7. Puvešči: Dimizov blagoslovulešči pă Jakov
Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 25,27–33,20
8. Puvešči: Dimizov spasalešči pă Josip šă pă familije alu
Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 37–50
9. Puvešči: Dimizov čamă pă Mojsije
Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 1–4
10. Puvešči: Zešji kugur
Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 5–10
11. Puvešči: Pasha
12. Puvešči: Jišala
Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 12,33–15,21
13. Puvešči: Savezu alu Dimizov ku Izrael
Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 19–34
14. Puvešči: Lutulala păm pustinjă
Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 16–17; Brojurlje 10–14; 20; 27; Ponovljeni zakon 34
15. Puvešči: Pămăntu Igirit
Puvešči dăm Biblijă dăm: Jošua 1–24
16. Puvešči: Spasitelji
Puvešči dăm Biblijă dăm: Kenvijă dă Suci 1–3; 6–8
17. Puvešči: Savezu alu Dimizov ku David
Puvešči dăm Biblijă dăm: 1. Kenvija alu Samuel 10; 15–19; 24; 31; 2. Kenvija alu Samuel 5; 7; 11–12
18. Puvešči: Ămpărcătă Kraljevstva
Puvešči dăm Biblijă dăm: 1. Kenvija alu Kraljur 1–6; 11–12
19. Puvešči: Proroci
Puvešči dăm Biblijă dăm: 1. Kraljurlje 16–18; 2. Kraljurlje 5; Jeremija 38
20. Puvešči: Mănala afară šă Ănturšjala
Puvešči dăm Biblijă dăm: 2. Kraljur 17; 24–25; 2. Ljetopisi 36; Ezra 1–10; Nehemija 1–13
21. Puvešči: Dimizov igirešći alu Mesija
Puvešči dăm Biblijă dăm: Stvaralala 3,15; 12,1–3; Ponovljeni Zakon 18,15; 2. Samuel 7; Jeremija 31; Izaija 59,16; Daniel 7; Malahija 4,5; Izaija 7,14; Miha 5,2; Izaija 9,1–7; 35,3–5; 61; 53; Psalmi 22,18; 35,19; 69,4; 41,9; Zaharija 11,12–13; Izaija 50,6; Psalmi 16,10–11
22. Puvešči: Kum su avut Ivan
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Luka 1
23. Puvešči: Kum su avut Isus
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 1; Evanđelje dă pă Luka 2
24. Puvešči: Ivan bučază pă Isus
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 3; Evanđelje dă pă Marko 1,9–11; Evanđelje dă pă Luka 3,1–23
25. Puvešči: Sotona ănšjărka pă Isus
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 4,1–11; Evanđelje dă pă Marko 1,12–13; Evanđelje dă pă Luka 4,1–13
26. Puvešči: Isus să apukă ku služba aluj
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 4,12–25; Evanđelje dă pă Marko 1,14–15, 35–39; 3,13–21; Evanđelje dă pă Luka 4,14–30, 38–44
27. Puvešči: Puvešče dă bun Samaritanac
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Luka 10,25–37
28. Puvešči: Găzdak tănăr vladar
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 19,16–30; Evanđelje dă pă Marko 10,17–31; Evanđelje dă pă Luka 18,18–30
29. Puvešči: Puvešče dă sluga făr dă milă
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 18,21–35
30. Puvešči: Isus rănješći pet hiljada dă lumi
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 14,13–21; Evanđelje dă pă Marko 6,31–44; Evanđelje dă pă Luka 9,10–17; Evanđelje dă pă Ivan 6,5–15
31. Puvešči: Isus umblă pă apă
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 14,22–33; Evanđelje dă pă Marko 6,45–52; Evanđelje dă pă Ivan 6,16–21
32. Puvešči: Isus ozdravalešči pă om ku demon šă pă mujeri bičagă
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 8,28–34; 9,20–22; Evanđelje dă pă Marko 5,1–20; 5,24b–34; Evanđelje dă pă Luka 8,26–39; 8,42b–48
33. Puvešči: Puvešče dă om šje samănă
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 13,1–8, 18–23; Evanđelje dă pă Marko 4,1–8, 13–20; Evanđelje dă pă Luka 8,4–15
34. Puvešči: Isus ănvacă alčilje puvešč
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 13,31–33, 44–46; Evanđelje dă pă Marko 4,30–32; Evanđelje dă pă Luka 13,18–21; 18,9–14
35. Puvešči: Puvešče da Tată milos
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Luka 15,11–32
36. Puvešči: Ščimbala
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 17,1–9; Evanđelje dă pă Marko 9,2–8; Evanđelje dă pă Luka 9,28–36
37. Puvešči: Isus skula pă Lazar dăm morc
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Ivan 11,1–46
38. Puvešči: Isus ăj dat afară
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 26,14–56; Evanđelje dă pă Marko 14,10–50; Evanđelje dă pă Luka 22,1–53; Evanđelje dă pă Ivan 12,6; 18,1–11
39. Puvešči: Isus ăj pus pă sud
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 26,57–27,26; Evanđelje dă pă Marko 14,53–15,15; Evanđelje dă pă Luka 22,54–23,25; Evanđelje dă pă Ivan 18,12–19,16
40. Puvešči: Isus ăj pă Krušji
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 27,27–61; Evanđelje dă pă Marko 15,16–47; Evanđelje dă pă Luka 23,26–56; Evanđelje dă pă Ivan 19,17–42
41. Puvešči: Dimizov ăl skolă pă Isus dăm morc
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 27,62–28,15; Evanđelje dă pă Marko 16,1–11; Evanđelje dă pă Luka 24,1–12; Evanđelje dă pă Ivan 20,1–18
42. Puvešči: Isus să ăntoršji ăm Nor
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 28,16–20; Evanđelje dă pă Marko 16,12–20; Evanđelje dă pă Luka 24,13–53; Evanđelje dă pă Ivan 20,19–23; Djelurlje alu Apostol 1,1–11
43. Puvešči: Kum u vinjit Biserika
Puvešči dăm Biblijă dăm: Djelurlje alu Apostol 2
44. Puvešči: Petar ša Ivan iscjelile pă kuldužu
Puvešči dăm Biblijă dăm: Djelurlje alu Apostol 3,1–4,22
45. Puvešči: Stjepan šă Filip
Puvešči dăm Biblijă dăm: Djelurlje alu Apostol 6,8–8,5; 8,26–40
46. Puvešči: Pavao su apukat să fijă Kršćanin
Puvešči dăm Biblijă dăm: Djelurlje alu Apostol 8,3; 9,1–31; 11,19–26; 13,1–3
47. Puvešči: Pavao šă Sila ăm Filipima
Puvešči dăm Biblijă dăm: Djelurlje alu Apostol 16,11–40
48. Puvešči: Isus ăj Mesija
Puvešči dăm Biblijă dăm: Stvaralala 1–3, 6, 14, 22; Jišala 12, 20; 2. Samuel 7; Poslanica alu Hebreji 3,1–6, 4,14–5,10, 7,1–8,13, 9,11–10,18; Otkrivenje 21
49. Puvešči: Novi savez alu Dimizov
Puvešči dăm Biblijă dăm: Poslanica alu Rimljani 3,21–26, 5,1–11; Evanđelje dă pă Ivan 3,16; Evanđelje dă pă Marko 16,16; Poslanica alu Kološani 1,13–14; 2. Poslanica alu Korinčani 5,17–21; 1. Poslanica alu Ivan 1,5–10
50. Puvešči: Isus să ăntoršji
Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 24,14; 28,18; Evanđelje dă pă Ivan 15,20, 16,33; Otkrivenje 2,10; Evanđelje dă pă Matej 13,24–30, 36–42; 1. Poslanica alu Solunjani 4,13–5,11; Poslanica alu Jakov 1,12; Evanđelje dă pă Matej 22,13; Otkrivenje 20,10, 21,1–22,21

Ludari (Rumunski, Munćan): Vorbje dăn Biblije d toc (audio)

Vorbje dăn Biblije d toc

Audio

1. Vorba dăn Biblije: Astvorit

Vorba dăn Biblije dăn Postanak 1–2

2. Vorba dăn Biblije: Grešala untră ăn lumje

Vorba dăn Biblije dăn Postanak 3

3. Vorba dăn Biblije: Potopu

Vorba dăn Biblije dăn Postanak 6–8

4. Alu Dimizovuluj savezu ku Abraham

Vorba dăn Biblije dăn Postanak 11–15

5. Vorba dăn Biblije: Fičoru čije obečit

Vorba dăn Biblije dăn Postanak 16–22

6. Vorba dăn Biblije: Dimizov sa pobrinit d Izak

Vorba dăn Biblije dăn Postanak 24,1–25,26

7. Vorba dăn Biblije: Dimizov blagoslovjaštje p Jakov

Vorba dăn Biblije dăn Postanak 25,27–33,20

8. Vorba dăn Biblije: Dimizov spasaštje p Josip š familija alu

Vorba dăn Biblije dăn Postanak 37–50

9. Vorba dăn Biblije: Dimizov kjamă p Mojsije

Vorba dăn Biblije dăn Išjala 1–4

10. Vorba dăn Biblije: Zjače (10) kaznje

Vorba dăn Biblije dăn Išjala 5–10

11. Vorba dăn Biblije: Zuva kănd Dimizov aoslobodit p Izraelci

Vorba dăn Biblije dăn Išjala 11,1–12,32

12. Vorba dăn Biblije: Išjala

Vorba dăn Biblije dăn Išjala 12,33–15,21

13. Vorba dăn Biblije: Savezu alu Dimizov ku Izrael

Vorba dăn Biblije dăn Išjala 19–34

14. Vorba dăn Biblije: Lutještj p divljină

Vorba dăn Biblije dăn Išjala 16–17; š dăn Brojurlje 10–14; 20; 27; š dăn Zakonu s ponavljaštje 34

15. Vorba dăn Biblije: Pămăntu karje Obečit

Vorba dăn Biblije dăn Jošua 1–24

16. Vorba dăn Biblije: Spasitelji

Vorba dăn Biblije dăn Knjiga d Sudacurj 1–3; 6–8; š dăn Prva Knjigă d Samuel 1–10

17. Vorba dăn Biblije: Savezu alu Dimizov ku David

Vorba dăn Biblije dăn Prva knjigă d Samuel 10; 15–19; 24; 31; š dăn Altă knjigă d Samuel 5; 7; 11–12

18. Vorba dăn Biblije: Sa podiljit cara

Vorba dăn Biblije dăn Prva knjigă d Carurj 1–6; 11–12

19. Vorba dăn Biblije: Prorokurlje

Vorba dăn Biblije dăn Prva knjigă d Carurj 16–18; š dăn Altje knjigă d Carurj 5; š dăn Jeremija 38

20. Vorba dăn Biblije: La putirit š sa tors

Vorba dăn Biblije dăn Alta knjigă d Carurj 17; 24–25; š dăn Alta knjigă d Dnevnik 36; š dăn Knjigă alu Ezra 1–10; š dăn Knjigă alu Nehemija 1–13

21. Vorba dăn Biblije: Dimizov obečaštje alu Mesija

Vorba dăn Biblije dăn Postanak 3,15; 12,1–3; š dăn Zakon karje s ponavljaštje 18,15; š dăn Alta knjigă d Samuel 7; š dăn Jeremija 31; š dăn Izaija 59,16; š dăn Danijel 7; š dăn Malahija 4,5; š dăn Izaija 7,14; š dăn Mihej 5,2; š dăn Izaija 9,1–7; 35,3–5; 61; 53; š dăn Psalmi 22,18; 35,19; 69,4; 41,9; š dăn Zaharija 11,12–13; š dăn Izaija 50,6; š dăn Psalam 16,10–11

22. Vorba dăn Biblije: Sa fukut Ivan

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Luke 1

23. Vorba dăn Biblije: Sa fukut Isusu

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 1; š dăn Bună vorba alu Luke 2

24. Vorba dăn Biblije: Ivan bătjază p Isusu

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 3; š dăn Bună vorba alu Marko 1,9–11; š dăn Bună vorba alu Luke 3,1–23

25. Vorba dăn Biblije: Sotona iskušaštje p Isusu

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 4,1–11; š dăn Bună vorba alu Marko 1,12–13; š dăn Bună vorba alu Luke 4,1–13

26. Vorba dăn Biblije: Isusu ănčapje služba aluj

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 4,12–25; š dăn Bună vorba alu Marko 1,14–15, 35–39; 3,13–21; š dăn Bună vorba alu Luke 4,14–30, 38–44

27. Vorba dăn Biblije: Vorba d bun Samarijancu

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Luke 10,25–37

28. Vorba dăn Biblije: Gazda alu tănăr

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 19,16–30; š dăn Bună vorba alu Marko 10,17–31; š dăn Bună vorba alu Luke 18,18–30

29. Vorba dăn Biblije: Vorba d argat karje na vut milă

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 18,21–35

30. Vorba dăn Biblije: Isusu rănjaštje činč mij (5.000) d lumje

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 14,13–21; š dăn Bună vorba alu Marko 6,31–44; š dăn Bună vorba alu Luke 9,10–17; Bună vorba alu Ivan 6,5–15

31. Vorba dăn Biblije: Isusu umblă p apă

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 14,22–33; š dăn Bună vorba alu Marko 6,45–52; š dăn Bună vorba alu Ivan 6,16–21

32. Vorba dăn Biblije: Isusu likujaštje p omu karje ăn jel avut sufljeti alji rovj š p mujarje karje bulnavă

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 8,28–34; 9,20–22; š dăn Bună vorba alu Marko 5,1–20, 24b–34; š dăn Bună vorba alu Luke 8,26–39, 42b–48

33. Vorba dăn Biblije: Vorba d om karje sijaštje

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 13,1–8, 18–23; š dăn Bună vorba alu Marko 4,1–8, 13–20; š dăn Bună vorba alu Luke 8,4–15

34. Vorba dăn Biblije: Isusu ănvacă altje vorbje

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 13,31–33, 44–46; š dăn Bună vorba alu Marko 4,30–32; š dăn Bună vorba alu Luke 13,18–21; 18,9–14

35. Vorba dăn Biblije: Vorba d bun tată

36. Vorba dăn Biblije: Lica alu Isusuluj sjajaštje ka suarilje

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 17,1–9; š dăn Bună vorba alu Marko 9,2–8; š dăn Bună vorba alu Luke 9,28–36

37. Vorba dăn Biblije: Isusu adrikat p Lazar dăn morc

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Ivan 11,1–46

38. Vorba dăn Biblije: Isusu je izdajit

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 26,14–56; š dăn Bună vorba alu Marko 14,10–50; š dăn Bună vorba alu Luke 22,1–53; š dăn Bună vorba alu Ivan 12,6; 18,1–11

39. Vorba dăn Biblije: Isusu la sud

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 26,57–27,26; š dăn Bună vorba alu Marko 14,53–15,15; š dăn Bună vorba alu Luke 22,54–23,25; š dăn Bună vorba alu Ivan 18,12–19,16

40. Vorba dăn Biblije: Isusu je p kruče

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 27,27–61; Bună vorba alu Marko 15,16–47; š dăn Bună vorba alu Luke 23,26–56; š dăn Bună vorba alu Ivan 19,17–42

41. Vorba dăn Biblije: Dimizov skuală p Isusu dăla morc

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 27,62–28,15; š dăn Bună vorba alu Marko 16,1–11; š dăn Bună vorba alu Luke 24,1–12; š dăn Bună vorba alu Ivan 20,1–18

42. Vorba dăn Biblije: Isusu s ăntuarče p čerj

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 28,16–20; š dăn Bună vorba alu Marko 16,12–20; š dăn Bună vorba alu Luke 24,13–53; š dăn Bună vorba alu Ivan 20,19–23; š dăn Djela alu Apostolilor 1,1–11

43. Vorba dăn Biblije: Anastanit bisjarika

Vorba dăn Biblije dăn Djela alu Apostolilor 2

44. Vorba dăn Biblije: Petar š Ivan likujaštje p săraku

Vorba dăn Biblije dăn Djela alu Apostolilor 3,1–4,22

45. Vorba dăn Biblije: Stjepan š Filip

Vorba dăn Biblije dăn Djela alu Apostolilor 6,8–8,5; 8,26–40

46. Vorba dăn Biblije: Pavao apostanit kršćanin

Vorba dăn Biblije dăn Djela alu Apostolilor 8,3; 9,1–31; 11,19–26; 13,1–3

47. Vorba dăn Biblije: Pavao š Sila ăn Filipi

Vorba dăn Biblije dăn Djela alu Apostolilor 16,11–40

48. Vorba dăn Biblije: Isusu je Mesija karje je obečit

Vorba dăn Biblije dăn Postanak 1–3; 6; 14; 22; š dăn Išjala 12; 20; š dăn Alta knjigă d Samuel 7; š dăn Pisma alu Židovilor 3,1–6; 4,14–5,10; 7,1–8,13; 9,11–10,18; š dăn Otkrijit 21

49. Vorba dăn Biblije: Novi savezu alu Dimizov

Vorba dăn Biblije dăn Pisma alu Pavao d lumjej ăn Rim 3,21–26; 5,1–11; š dăn Bună vorba alu Ivan 3,16; š dăn Bună vorba alu Marko 16,16; š dăn Pisma alu Pavao d lumje ăn Kolosi 1,13–14; š dăn Alta pismă alu Pavao d lumjej ăn Korint 5,17–21; š dăn Prva pismă alu Ivan 1,5–10

50. Vorba dăn Biblije: Isusu s ăntuarče

Vorba dăn Biblije dăn Bună vorba alu Matej 24,14; 28,18; š dăn Bună vorba alu Ivan 15,20; 16,33; š dăn Otkrijit 2,10; š dăn Bună vorba alu Matej 13,24–30, 36–42; š dăn Prva knjigă alu Pavao d lumje ăn Solun 4,13–5,11; š dăn Pisma alu Jakov 1,12; š dăn Bună vorba alu Matej 22,13; š dăn Otkrijit 20,10; 21,1–22,21

Bajaš (Rumunski, Arđilan): Puvešč dăm Biblijă păntru toc (tekst)

Puvešč dăm Biblijă păntru toc

Tekst (sa slikama)