Arli

O Evanđelje e Lukasoro

E Biblijakere Paramiza Sarijenđe

Gurbet

Lačho lafi taro Luka

Biblijsko paramiča savorenđe