Arli

O Evanđelje e Lukasoro

E Biblijakere Paramiza Sarijenđe

Leave a Reply

%d